• 1991
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 34x49 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this