• 2003
  • αβγοτέμπερα και λάδι σε χαρτόνι
  • 19,5x11 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this