• 2010
  • μολύβι, μελάνι σε χαρτί
  • 28,5x19,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this