• 1994
  • λάδι σε μουσαμά
  • 34,5 x 31 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this