• 2005
  • λάδι σε χαρτόνι
  • 11 x 24 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this