• 2008
  • βινυλικό, λάδι, μολύβι και φύλλο χρυσού σε μουσαμά
  • 203x158 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!