• 2007
  • ζωγραφική σε χαλκό
  • 42Χ33Χ23 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this