• 2014
  • λάδι και μολύβι σε πανί
  • 60 x 40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this