• 2007
  • λαδοπαστέλ σε χοντρό χαρτόνι
  • 46,2 x 66,7 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!