• 2008-09
  • λάδι σε μουσαμά
  • 60Χ80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

"Το λούνα παρκ (Μοσχάτο, όρια Φαλήρου, ανάμνηση παραίσθηση) με κεφάλι παιδιού, ή ανδρός-πατέρα. 1965"

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!