• 1960
  • αβγοτέμπερα σε χάρντμπορντ
  • 79,4 x 114,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!