• 2001-02
  • χρώματα λαδιού σε πανί σε ξύλο
  • 38,5x39 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!