• 1933
  • λαδοπαστέλ και αραιωμένο μελάνι σε χαρτί
  • 19,9x29,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!