• 2012-2013
  • ακρυλικά και λάδι σε μουσαμά
  • 152 x 232 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!