• 1993-2000
  • λαδοπαστέλ, σκόνες αγιογραφίας και ξηρό παστέλ σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά
  • 150x100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

26 πίνακες

26 paintings

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!