• 1996
  • ακουαρέλλα και γραφίτης σε χαρτί
  • 38 x 56 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!