• 2000
  • πλαστικοποιημένη χαρτοκατασκευή με ακρυλικό συνδετικό υλικό σε ξύλινη βάση
  • 120x60x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!