• 2001
  • σινικές μελάνες και ακουαρέλες σε χειροποίητο χαρτί
  • 29,5 x 20,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!