• 1995
  • σινικές μελάνες και ακουαρέλες σε χειροποίητο χαρτί
  • 48 x 33 το καθένα εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!