• 2009
  • λάδι και μελάνι σε χαρτί επικολλημένο σε μουσαμά
  • 35X25,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!