• 2008
  • μελάνι σε χαρτί επικολλημένο σε καμβά
  • 188x120 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!