• 1992
  • σίδερο και ηλεκτρικός λαμπτήρας
  • 144x48x30,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!