• 2009
  • λάδι σε μουσαμά
  • 170Χ170 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

"Άντρας κατέρχεται του όρους, παραλλήλως του ποταμού, ο οποίος εκρέει εις την θάλασσα"

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!