• 2010
  • ύφασμα, χυτευμένο αλουμίνιο και σίδηρο
  • 95 x 42 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive our latest news and updates.

You have Successfully Subscribed!